کلاس درس من

درس بخـــــــوان
کلاس درس من

عنوان فارسی: مکانیک (مقاومت) مصالح

عنوان لاتین: Mechanics of Materials

نویسنده/نویسندگان: Ferdinand Beer, E. Russell Johnston Jr., John DeWolf, David Mazurek

سال انتشار: 2015

انتشارات: WCB/McGraw-Hill

زبان: English

تعداد صفحات: 896 صفحه

ویرایش: 7

قیمت: 100 دلار

شماره استاندارد بین المللی کتاب (شابک): ISBN:9780073398235

دانلـــــود

مشخصات کتاب

عنوان

:

A Shorter Intermediate Mechanics

در قلمرو مکانیک/استاتیک

نویسندگان

:

Humphry

Topping

مترجم

:

هوشنگ شریف زاده

سال انتشار

:

1369

انتشارات

:

فاطمی

زبان

:

پارسی

تعداد صفحات

:

380 صفحه

ویرایش

:

سوم

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

دریافت
حجم: 9.9 مگابایت

 

 

مشخصات کتاب

عنوان

:

استاتیک و مقاومت مصالح

Statics and Strength of Materials

نویسندگان

:

M.G. Bassin

S.M. Brodsky

H. Wolkoff

مترجم

:

-

سال انتشار

:

1979

انتشارات

:

McGraw Hill

زبان

:

English

تعداد صفحات

:

447 صفحه

ویرایش

:

سوم

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

دریافت
حجم: 4.66 مگابایت

 

 

مشخصات کتاب

عنوان

:

فرآیندهای ساخت

Manufacturing Processes

نویسندگان

:

H.N. Gupta

R.C. Gupta

A. Mittal

مترجم

:

-

سال انتشار

:

2009

انتشارات

:

New Age International

زبان

:

English

تعداد صفحات 

:

179 صفحه

ویرایش

:

دوم

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

دریافت
حجم: 1.56 مگابایت

 

 

مشخصات کتاب

عنوان

:

مکانیک مهندسی1-استاتیک

Engineering Mechanics1

نویسندگان

:

D. Gross

W. Hauger

J. Schroder

W. Wall

N. Rajapakse

مترجم

:

-

سال انتشار

:

2009

انتشارات

:

Springer

زبان

:

English

تعداد صفحات 

:

295 صفحه

ویرایش

:

-

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

دریافت
حجم: 2.31 مگابایت

 

مشخصات کتاب

عنوان

:

موتورهای احتراقی

نویسندگان

:

عبدالعلی فرزاد، جواد رضائی فر

مترجم

:

-

سال انتشار

:

1390

انتشارات

:

دانشگاه پیام نور

زبان

:

فارسی

تعداد صفحات 

:

183 صفحه

ویرایش

:

-

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 دریافت فایل

حجم: 9.17 مگابایت

 

مشخصات کتاب

عنوان

:

پنوماتیک پایه

نویسندگان

:

پیتر کراسل، فرانک ابل

مترجم

:

هیئت تحریریه شرکت فستو پنوماتیک ایران

سال انتشار

:

1385

انتشارات

:

Festo

زبان

:

فارسی

تعداد صفحات 

:

274 صفحه

ویرایش

:

-

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 دریافت فایل

حجم: 34.58 مگابایت