کلاس درس من

درس بخـــــــوان
کلاس درس من

نمونه سوال

 

موضوع/درس: آزمون نظام مهندسی

رشته تحصیلی: تاسیسات مکانیکی

دانشگاه/موسسه: سازمان نظام مهندسی

زبان: پارسی

طراح سوالات: دفتر امور مقررات ملی ساختمان

 

دریافت