کلاس درس من

درس بخـــــــوان
کلاس درس من

نمونه سوال

 

موضوع/درس: دینامیک

رشته تحصیلی: فنی و مهندسی

دانشگاه/موسسه: دانشگاه پیام نور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، تهران مرکز، تهران جنوب-دانشگاه آیت الله بروجردی و ...

سال ارائه: از 74 تا 96

زبان: پارسی

 

دریافت